Eregilde

Stichting Eregilde Schutterij St.Michaël

Deelname aan diverse activiteiten, de aanschaf, onderhoud en reparatie van uniformen, instrumentarium en schietmaterialen kosten veel geld.
Natuurlijk willen we dat alles er tot in de puntjes verzorgd uitziet en dat alle materialen in topconditie zijn. Dit alles is noodzakelijk om als schutterij goed te presteren en prijzen te behalen. En uiteraard moet af en toe het geluk ook een duit in het zakje doen.
Om alle kosten te dekken worden er door de schutterij talrijke activiteiten georganiseerd, waaronder de paaseierenactie, de speculaasactie, het kerstkienen en natuurlijk het jaarlijks hoogtepunt: de mosselendag.
Toch is het ieder jaar een kunst om met de beschikbare middelen alle uitgaven te kunnen voldoen. Ook voor een vereniging als de onze wordt het leven alleen maar duurder.

HET EREGILDE
Om de schutterij te ondersteunen en om eenieder die de schutterij een warm hart toe draagt en dit wil uitdragen is het ‘Eregilde’ in het leven geroepen. Het  ‘Eregilde’ bestaat uit begunstigers welke jaarlijks een vaste bijdrage aan de vereniging doteren.
De organisatie van het ‘Eregilde’ is in handen van de “Stichting Eregilde Schutterij St. Michaël”.

De Stichting Eregilde Schutterij St. Michaël is opgericht op 19 april 2010 en heeft haar zetel in de gemeente Schinnen.
De stichting heeft ten doel:
• het ondersteunen van Schutterij St. Michaël uit Doenrade en het stimuleren van
betrokkenheid van (potentiële) begunstigers bij deze schutterij en haar activiteiten;
• het zonder winstoogmerk verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het werven van begunstigers ten behoeve van financiële ondersteuning;
• het onderhouden en faciliteren van contacten met en tussen (potentiële)
begunstigers en (leden van) de schutterij (vormen en onderhouden van een breed
netwerk);
• het organiseren van andere activiteiten die de onderlinge betrokkenheid versterken.

Afhankelijk van uw bijdrage bent u zilveren dan wel gouden lid van het ‘Eregilde’.

Uw financiële begunstiging komt natuurlijk niet zomaar in de kas van de schutterij terecht. Het bestuur en de vereniging kunnen wel een doel aangeven waarvoor de middelen worden besteed. Het bestuur van de Stichting Eregilde beslist uiteindelijk over het al dan niet besteden van middelen aan het gewenste doel. Zo ziet u als begunstiger ook waaraan de door u bijeengebrachte middelen worden uitgegeven.

IETS VOOR U!
Natuurlijk willen wij u als begunstiger ook graag betrekken bij het verenigingsleven en u ook iets teruggeven voor uw steun.
In de eerste plaats bent u natuurlijk hartelijk welkom op alle activiteiten van de schutterij. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht middels een jaarkalender en een persoonlijke uitnodiging. Met uw bijdrage wordt u tevens steunend lid van de vereniging.
Daarnaast proberen we ook iets bijzonders voor u als begunstiger te organiseren. Dit gebeurt onder andere door een eigen  ‘Ere-vogel’ tijdens het koningsschieten of een speciaal clubkampioenschap schieten voor het Eregilde.
Als begunstiger vermelden we ook graag uw naam of logo op onze website en op de materiaalwagen.
Om zichtbaar te maken en om uit te dragen dat u begunstiger bent van de schutterij, ontvangt u een Oorkonde en een Speld.

Zilveren Gilde Gouden Gilde
Bijdrage: € 50,- / jaar (éénmalige betaling) Bijdrage: € 100,- / jaar (incasso per maand mogelijk)

Het bestuur van de Stichting Eregilde Schutterij St. Michaël is als volg samengesteld:

Zephyr Reijnen, secretaris/penningmeester
Lou Duisings, bestuurslid
Rob Roberts, bestuurslid