Oos Sjötterie

Oos Sjötterie
Noe gank, op ziej, op ziej
Dao kumpt oos Sjötterie
Veer moette gouw nao boete gaon
Of geweun aan de vuurduur sjtoan.
 
Mit handjgeklap moette veer ze begroette
Vol belangsjtelling loope veer nao boete
Wat is er sjoender in oos dörpke kleen
Zoe’n sjötterie haet toch angesj geen een.
 
In 1958 böb ich ze de iesjte kier sien trekke
Hiej, door oos Doonder, het is neet oet te legge
Wat in mich omging, biej den rondjgank
Mich raakte de fluite en de drummers klank.
 
Tägesjlaag en zörg moesj och de sjötterie doersjtaon
Mit hulp von veul sjterke ärm, koesje ze weer rechtopsjtaon
Een good beleid, doerzetters, ee’ sjwaor gevecht
Bracht alles weer op zien peutjes terecht
 
De opwaartse sjpiraal gaof mood en kracht
Zieker neet de finansie vergeate, die höbbe macht
Es me het hart liet sjpreeke en de sjteun neet vergéete
Samewirke en neet respectloos aaf geet bréeke
 
Van veur bes achter is oos Sjötterie een sjoen gezicht
Veural op het Keuningspaar, zien oos oge gericht
En dan de sabels en geweren, de tamboer en de vaan
Ich wunsj mich dat er veul joenkheet kumt eraan
 
Wat is noe toch veurige week belangrieks gebuurt
Drie dames, Celine, Kitty en Diana höbbe de “UT” noa Doonder gesjtuurd
Ze höbbe get gepresteerd, het is neet te besjrieve
Altied zulle zie de iesjte Zuid limburgse Sjöttersj blieve
 
Wat een ier vuur een dörpke es doonder zoe kleen
Volgend jaor sjteet St. Michaël veur al dat werk neet alleen
Het ganze dörp zal financieel of mit daadkracht sjteun gaon gaeve
Zoe huurt het te zeen, same zörge en aan het sjöttefies vreugde beleave
 
Veul plezeer wunsjt van Harte
 
Mia Schmitt Lipperts