Orde van de Rode Leeuw

Recent mochten wij bericht ontvangen van de Kanselier / Zegelbewaarder der Edele Eed – Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus,
met de mededeling dat ons zeer gewaardeerd lid, de heer Piet Schmeitz,
op voordracht van het Kapittel wordt opgenomen als Schutbroeder in voornoemde orde.
De investituur zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018 om 16.00 uur in de parochiekerk H. Laurentius te Bocholt (B).