Samenstelling

Bordjesdrager:

Vroeger werden bij schuttersfeesten de schutterijen veelal in de optocht voorgegaan door de schoolgaande jeugd. Per vereniging werd er één jongen/meisje aangewezen om een bordje te dragen met het optochtnummer, de naam en plaats van de schutterij die hij/zij voorging. Later in de tijd werden deze kinderen vervangen door jeugdleden van de schutterij. Deze werden dan ook in het uniform van de schutterij gestoken. Tijdens de optocht zijn het vooral de bordjesdragers, die naast het koningspaar, de meeste sympathieën van de toeschouwers mogen ontvangen.
Het is geen verplicht onderdeel van een schutterij, maar de meeste schutterijen hebben een geüniformeerde bordjesdrager.

Lijst van bordjesdragers sinds 1993:

1993 - 1994  Roy Schümans
1994 - 1995  Guido Verheijen
1995 - 1996  Tessa Witvoet
1996 - 1997  Wim Antes
1998 - 2000  Martijn Antes
2000 - 2004  Django Goffin
2004 - 2006  Midge Goffin
2007 - 2007 Sven Weijers
2007 - 2008  Sargio Wolfs
2009 - 2016   Finn Meijers
2017-2021 Eline Marissen
2022- Charley Stevelmans

Tamboermaître:

De Tamboermaître, ofwel tamboermajoor, loopt achter de bordjesdrager en voor het fluit- en tamboerkorps. Hij heeft het commando over het muziekkorps. Hij bepaalt welke marsen er gespeeld worden. Dit doet hij, door in de overgangen tussen twee marsen, met het opsteken van een aantal vingers in de lucht, het nummer van de mars weer te geven. In principe worden er vijf marsen uitgekozen die in een seizoen op de weg marcherend gebracht worden. Marsen voor alleen de tamboers worden voorafgegaan met een vuist in de lucht en vervolgens het nummer van de tamboermars. Tijdens het concoursen op schuttersfeesten geeft de tamboermajoor ook de commando’s die normaal door de commandant gegeven worden. Ook dirigeert hij het korps de stilstaande werken als de dirigent verhinderd is.

Tamboermajoors van schutterij St. Michael:

1945 - 1955   Eugène Nijsten
1955 - 1989  Harry Spijkers
1989 - 1991  Leo Ackermans
1991 - 1993  John Haenen
1993 - 2010  Zef Bus
2011 - heden  Rob Roberts

De dirigent:

De dirigent van onze schutterij is sinds 2015 Beppie Nelissen.
Zij zorgt er met haar enthousiasme mede voor dat de repetities op vrijdag steeds aangenaam zijn.
De dirigent is tijdens de repetities de persoon die de leiding heeft. De muziekcommissie bepaalt, in samenspraak met de dirigent, welk repertorium er gevoerd wordt.

Dirigenten van schutterij St. Michael sinds 1982:

1982 - 1994   Zef Strijdhagen
1994 - 1996  Louis Swelsen
1996 - 2006  Giel Senden
2006 - 2015  Raphael Coenen
2015-heden Beppie Nelissen - fluitisten     
  Hans Ruiters - slagwerk  

Marketentsters:

Historisch gezien niet een onderdeel van de schutterij. Vroeger gingen de marketentsters wel met de soldaten mee om huishoudelijke taken op de tochten (die toen maanden, soms jaren duurden) te verzorgen. Zij verzorgden de manschappen dus. De eerste schutterij die marketentsters tijdens een schuttersfeest mee liet lopen was St. Gregorius de Grote. Daarna zijn er meer en meer schutterijen geweest die dit initiatief omarmden. En nu is het bijna zo dat de helft van de schutterijen een marketentstersgroep heeft. Zij worden onder andere bij de schoonheidswedstrijden na de optocht beoordeeld. Dat gebeurt als groep in het geheel. Hierbij wordt niet alleen gekeken of de ingrediënten in het mandje op de juiste manier bewaard zijn. Maar ook het uniform, de schoenen, en zelfs de lippenstift worden gekeurd op gelijkheid. Vaak moet één van de marketentsters dan voor de jury nog een glaasje jenever of cognac tappen, of een stuk worst of kaas afsnijden.

De marketentstergroep van schutterij St. Michael bestaat uit:

(oprichtster) 1996-2012-Cathy Schümans

Emmy Schwillens,
Anita Ritzen,
Miranda Bus,
Evi Stassen.

De vaandeldrager:

Na de marketentsters en voor de koning cq. Koningspaar loopt de vaandeldrager. Het vaandel, dat een kopie is van het vaandel dat in 1930 werd aangeschaft, wordt bij het binnenkomen geacht voor het kiosk stil te houden. Bij het défilé wordt het vaandel met gestrekte hand neergelaten, uit respect voor de genodigden. Het vaandel moet bij iedere gelegenheid dat de schutterij acte de présence geeft, aanwezig zijn.

Vaandeldragers van de schutterij:

???? - 1982 Drees Mengelers
1982 - 1993 Frans Tummers
1993 - 2004 Hub Tummers
2004 - 2012 Carol Vondenhoff
2012 - 2020 Ron Steinbusch
2022 -  Wil Schwillens

Koning(spaar):

Voor de meeste schutters is het ‘koning’ zijn het hoogst haalbare wat er te bereiken is. Koning worden van de schutterij. Het koningsvogelschieten staat alleen open voor alle actieve leden van de schutterij. Degene die het laatste stukje van de houten vogel naar beneden schiet mag zich een jaar koning noemen. Het koningsvogelschieten vindt sinds een paar jaar altijd plaats in de eerste of tweede week na Pasen. De koning is verplicht aan alle op het moment van het koningsvogelschieten bekende evenementen deel te nemen. De koning is niet verplicht tot het kiezen van een koningin. En hij is ook volledig vrij in het kiezen van een koningin als hij het wel wil. De koning krijgt vervolgens op Koninginnedag een koningsbal aangeboden door de schutterij, en ontvangt een bijdrage aan de kosten voor het koningsschap. Tevens krijgt hij als hij voor de eerste keer de vogel afschiet een zilveren plaat met zijn naam en het jaartal dat hij koning geworden is. Schiet hij hem in het vervolg nog eens af, dan wordt het nieuwe jaartal in zijn oude plaat gegraveerd. In het voorgaande stuk wordt steeds in de ‘hij’vorm over de koning gesproken. Het is ook mogelijk dat binnen de vereniging een van de vrouwelijke leden de vogel afschiet.

Officieren:

Na de koning (cq. Het koningspaar) lopen de officieren. In de regel zijn dit de oudere leden van de schutterij. Zij bekleden de hoogste rangen binnen de schutterij en zijn te herkennen aan de gouden vispassanten aan de schouders, gouden fouragères en oranje sjerp om het middel. Tevens zijn de officieren uitgerust met een sabel. Officier wordt je niet zomaar. Daarvoor wordt je aan de ledenvergadering voorgedragen door de benoemingscommissie.

De officieren van de schutterij en hun rang:

Generaal: Frans Tummers
Kolonel: Piet Schmeitz
Luitenant Kolonel: Sjef Bus
Majoor: Lou Duisings
Kapitein: Wil Schümans
Eerste Luitenant: Ben Haenen
Adjudant-Onderofficier: Rob Roberts (Tambour-Maître ) +
  Wil Schwillens (Vaandrig ) +
  Bart Von Den Hoff (Commandant) +
  Niels Meijers
   
   

 

Commandant: Officieel hoeft de commandant niet tot de officieren te horen. De commandant moet wel minimaal de rang van kapitein hebben om het commando te mogen voeren, maar dat maakt het hem nog geen officier.
De commandant voert, zoals de naam aangeeft, het commando over de gehele schutterij. In ons geval zijn dat de commando’s van de zgn. nieuwe exercitie. De commandant van onze schutterij moet met goed gevolg de twee cursussen van het OLS hebben afgerond. Op het moment zijn dit commandant Wil Schümans en reserve Lou Duisings.
 

Commandanten van de schutterij:

????-1992 Jan Hermans
1992-2007  Lou Duisings
2008              Leo Baggen
2009 - 2022 Wil Schümans
2022 -  Bart Von den Hoff

Geweerdragers:

Na de officieren komen de geweerdragers, oftewel schutters.
De schutters lopen in gesloten rotten van 3 of 4. Dit naar gelang het aantal geweerdragers.
Afspraak is dat bij minimaal 16 geweerdragers er in rotten van 4 gemarcheerd wordt.
De geweren worden over de linker schouder gedragen, met de kolf in de linker hand.